<progress id="x3ttt"><var id="x3ttt"><i id="x3ttt"></i></var></progress><menuitem id="x3ttt"><dl id="x3ttt"></dl></menuitem>
<var id="x3ttt"></var><var id="x3ttt"><strike id="x3ttt"><listing id="x3ttt"></listing></strike></var>
<cite id="x3ttt"></cite>
<var id="x3ttt"><video id="x3ttt"><listing id="x3ttt"></listing></video></var><cite id="x3ttt"><video id="x3ttt"></video></cite>
<var id="x3ttt"></var>
<var id="x3ttt"></var>
<cite id="x3ttt"><video id="x3ttt"></video></cite>
Array ( [0] => Array ( [c_tagid] => 100 [c_tagname] => 兩會教育議案 [c_tag_enname] => 兩會教育議案 [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [1] => Array ( [c_tagid] => 137 [c_tagname] => 期末專題 [c_tag_enname] => qimozhuant [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [2] => Array ( [c_tagid] => 138 [c_tagname] => 初一期末沖刺 [c_tag_enname] => chuyiqimchongci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [3] => Array ( [c_tagid] => 139 [c_tagname] => 初二期末沖刺 [c_tag_enname] => chuerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [4] => Array ( [c_tagid] => 140 [c_tagname] => 高一期末沖刺 [c_tag_enname] => gaoyiqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [5] => Array ( [c_tagid] => 141 [c_tagname] => 高二期末沖刺 [c_tag_enname] => gaoerqimochonci [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [6] => Array ( [c_tagid] => 142 [c_tagname] => 暑期專題 [c_tag_enname] => shuqizhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [7] => Array ( [c_tagid] => 143 [c_tagname] => 初一銜接 [c_tag_enname] => chuyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [8] => Array ( [c_tagid] => 144 [c_tagname] => 初二銜接 [c_tag_enname] => chuerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [9] => Array ( [c_tagid] => 146 [c_tagname] => 高一銜接 [c_tag_enname] => gaoyixianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [10] => Array ( [c_tagid] => 147 [c_tagname] => 高二銜接 [c_tag_enname] => gaoerxianjie [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [11] => Array ( [c_tagid] => 148 [c_tagname] => 高三一輪復習 [c_tag_enname] => yilunfuxi [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [12] => Array ( [c_tagid] => 149 [c_tagname] => 初三備考指南 [c_tag_enname] => chusanxianjieguihua [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [13] => Array ( [c_tagid] => 150 [c_tagname] => 開學專題 [c_tag_enname] => kaoxuezhuanti [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [14] => Array ( [c_tagid] => 151 [c_tagname] => 初一開學攻略 [c_tag_enname] => chuyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [15] => Array ( [c_tagid] => 152 [c_tagname] => 高一開學指南 [c_tag_enname] => gaoyikaixue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [16] => Array ( [c_tagid] => 153 [c_tagname] => 初一數學預習 [c_tag_enname] => chuyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [17] => Array ( [c_tagid] => 154 [c_tagname] => 高一數學規劃 [c_tag_enname] => gaoyishuxue [c_tag_pid] => 0 [c_sort] => 0 ) [18] => Array ( [c_tagid] => 22 [c_tagname] => 普考 [c_tag_enname] => pukao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 5 ) [19] => Array ( [c_tagid] => 25 [c_tagname] => 藝考 [c_tag_enname] => yikao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 4 ) [20] => Array ( [c_tagid] => 105 [c_tagname] => 自主招生 [c_tag_enname] => zizhuzhaosheng [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 3 ) [21] => Array ( [c_tagid] => 118 [c_tagname] => 三大招飛 [c_tag_enname] => sandazhaofei [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 2 ) [22] => Array ( [c_tagid] => 13 [c_tagname] => 高考作文 [c_tag_enname] => zuowen [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 1 ) [23] => Array ( [c_tagid] => 127 [c_tagname] => 高考方法 [c_tag_enname] => gaokaofangfang [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [24] => Array ( [c_tagid] => 128 [c_tagname] => 高考考點 [c_tag_enname] => gaokaokaodian [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [25] => Array ( [c_tagid] => 129 [c_tagname] => 志愿填報 [c_tag_enname] => zhiyuantianbao [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [26] => Array ( [c_tagid] => 130 [c_tagname] => 高考動態 [c_tag_enname] => gaokdongtai [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [27] => Array ( [c_tagid] => 131 [c_tagname] => 高考心理 [c_tag_enname] => gaokaoxinli [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [28] => Array ( [c_tagid] => 135 [c_tagname] => 強基計劃 [c_tag_enname] => qiangjijhua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [29] => Array ( [c_tagid] => 136 [c_tagname] => 高考錄取 [c_tag_enname] => gaokaoluqu [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [30] => Array ( [c_tagid] => 145 [c_tagname] => 初三學習規劃 [c_tag_enname] => chusanguihua [c_tag_pid] => 1 [c_sort] => 0 ) [31] => Array ( [c_tagid] => 115 [c_tagname] => 中考報考 [c_tag_enname] => zhonkaobaokao [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 3 ) [32] => Array ( [c_tagid] => 107 [c_tagname] => 中考方法 [c_tag_enname] => zhonkaofangfa [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [33] => Array ( [c_tagid] => 119 [c_tagname] => 中考作文 [c_tag_enname] => zkzw [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [34] => Array ( [c_tagid] => 132 [c_tagname] => 中考考點 [c_tag_enname] => zhonakaokaodian [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [35] => Array ( [c_tagid] => 133 [c_tagname] => 中考動態 [c_tag_enname] => zhongkaodongt [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [36] => Array ( [c_tagid] => 134 [c_tagname] => 中考心理 [c_tag_enname] => zhonkaoxinli [c_tag_pid] => 2 [c_sort] => 0 ) [37] => Array ( [c_tagid] => 20 [c_tagname] => 小學語文 [c_tag_enname] => xioaxueshuxu [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 9 ) [38] => Array ( [c_tagid] => 19 [c_tagname] => 小學數學 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [39] => Array ( [c_tagid] => 21 [c_tagname] => 小學英語 [c_tag_enname] => xiaoxueshuxue [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [40] => Array ( [c_tagid] => 24 [c_tagname] => 小升初報考 [c_tag_enname] => xiaoshengcbaokao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [41] => Array ( [c_tagid] => 110 [c_tagname] => 小升初備考 [c_tag_enname] => xiaoshengchubeikao [c_tag_pid] => 3 [c_sort] => 0 ) [42] => Array ( [c_tagid] => 10 [c_tagname] => 高中語文 [c_tag_enname] => gaozhonyuw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 9 ) [43] => Array ( [c_tagid] => 4 [c_tagname] => 高中數學 [c_tag_enname] => gaozhongshuxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 8 ) [44] => Array ( [c_tagid] => 9 [c_tagname] => 高中英語 [c_tag_enname] => gaozhonyingyu [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 7 ) [45] => Array ( [c_tagid] => 5 [c_tagname] => 高中物理 [c_tag_enname] => gaozhongwuli [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 6 ) [46] => Array ( [c_tagid] => 7 [c_tagname] => 高中化學 [c_tag_enname] => gaozhonhuaxue [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 5 ) [47] => Array ( [c_tagid] => 11 [c_tagname] => 高中地理 [c_tag_enname] => gaozhongdili [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 4 ) [48] => Array ( [c_tagid] => 8 [c_tagname] => 高中歷史 [c_tag_enname] => gaozhonlishi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 3 ) [49] => Array ( [c_tagid] => 12 [c_tagname] => 高中政治 [c_tag_enname] => gaozhongzhengzhi [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 2 ) [50] => Array ( [c_tagid] => 6 [c_tagname] => 高中生物 [c_tag_enname] => gaozhongshengw [c_tag_pid] => 4 [c_sort] => 0 ) [51] => Array ( [c_tagid] => 17 [c_tagname] => 初中語文 [c_tag_enname] => cuzyuwen [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 9 ) [52] => Array ( [c_tagid] => 14 [c_tagname] => 初中數學 [c_tag_enname] => chuzhonshuxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 8 ) [53] => Array ( [c_tagid] => 18 [c_tagname] => 初中英語 [c_tag_enname] => cuzhonyingy [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 7 ) [54] => Array ( [c_tagid] => 16 [c_tagname] => 初中物理 [c_tag_enname] => cuzwuli [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 6 ) [55] => Array ( [c_tagid] => 15 [c_tagname] => 初中化學 [c_tag_enname] => cuzhhuaxue [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 5 ) [56] => Array ( [c_tagid] => 123 [c_tagname] => 初中歷史 [c_tag_enname] => chuzhonglishi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 4 ) [57] => Array ( [c_tagid] => 122 [c_tagname] => 初中地理 [c_tag_enname] => chuzhondili [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 3 ) [58] => Array ( [c_tagid] => 121 [c_tagname] => 初中政治 [c_tag_enname] => chuzhongzzhi [c_tag_pid] => 5 [c_sort] => 0 ) [59] => Array ( [c_tagid] => 2 [c_tagname] => 小學家長 [c_tag_enname] => xiaoxuejiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 3 ) [60] => Array ( [c_tagid] => 27 [c_tagname] => 初中家長 [c_tag_enname] => chuzhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 2 ) [61] => Array ( [c_tagid] => 26 [c_tagname] => 高中家長 [c_tag_enname] => gaozhongjiazhang [c_tag_pid] => 6 [c_sort] => 0 ) [62] => Array ( [c_tagid] => 3 [c_tagname] => 教學經驗 [c_tag_enname] => jsb [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [63] => Array ( [c_tagid] => 113 [c_tagname] => 優師支招 [c_tag_enname] => mingshizhizhao [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [64] => Array ( [c_tagid] => 124 [c_tagname] => 互動專區 [c_tag_enname] => hudongzhuanqu [c_tag_pid] => 7 [c_sort] => 0 ) [65] => Array ( [c_tagid] => 114 [c_tagname] => 熱門專題 [c_tag_enname] => zhuanti [c_tag_pid] => 8 [c_sort] => 0 ) [66] => Array ( [c_tagid] => 99 [c_tagname] => 三好資訊 [c_tag_enname] => news [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [67] => Array ( [c_tagid] => 116 [c_tagname] => 公益巡講 [c_tag_enname] => gonyixunjiang [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [68] => Array ( [c_tagid] => 117 [c_tagname] => 戰略發布 [c_tag_enname] => zhanluefabu [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [69] => Array ( [c_tagid] => 125 [c_tagname] => 校長論壇 [c_tag_enname] => xzlt [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) [70] => Array ( [c_tagid] => 126 [c_tagname] => 學前學普 [c_tag_enname] => putonghua [c_tag_pid] => 9 [c_sort] => 0 ) )

小升初報考 北京16區小升初入學條件大盤點,快看孩子...

想在北京參加小升初,首先得符合一定的入學條件!對于大家關心的京籍、非京籍、按京籍對待等孩子入學都需要滿足哪些要求,是否可以自愿選擇學籍或戶籍所在區初中入學,以及想要跨區到房產地升學是否可以...下

小升初報考小升初報考 07-21
分享

小升初報考 2020年北京小升初派位入學結果查詢時間...

2020年北京小升初即將落幕,按照市教委入學安排可知,7月2日,統一使用市級小升初派位系統進行派位。三好網小編特整理各區最后派位(劃片)入學錄取結果查詢時間及入口給大家。

小升初報考小升初報考 06-30
分享

小升初報考 關注|北京市石景山區2020年小升初全區...

北京石景山區除對口直升、學區內多校對口入學方式外,還有備受關注的全區派位、公辦寄宿入學,何時報名?何時錄???又有哪些學校參與招生?

小升初報考小升初報考 05-11
分享

小升初報考 2020北京小升初入學流程及關鍵節點!

馬上寒假了,隨三好網小編一起來看看2020小升初關鍵時間節點,如寒假-次年3月,部分區教委或會發布教改信息,4月份前后小升初政策發布,5月份進行信息采集、跨區辦理及各途徑入學等。

小升初報考小升初報考 01-14
分享

小升初報考 2020年北京小升初大事盤點,每一步都很...

近日,很多家長咨詢,就有2天就是2020年了,但相比往年,今年學?;顒诱嫔?,孩子小學升初中怎么辦。除卻學?;顒?,孩子入學還有哪些機會?家長們莫急,雖說今年學?;顒酉啾韧晟?,但大家只需要耐心專注的留意

小升初報考小升初報考 12-30
分享

小升初報考 2020年北京小升初升學必讀,2大入學變...

北京小升初政策在不斷改革和變化,比如:寄宿實行登記派位入學、民辦校公辦校同步招生等,這些對于5、6年級的學生影響較大。

小升初報考小升初報考 11-16
分享

小升初報考 北京小升初|想在非學籍所在地小升初,需要...

每年小升初都有很多家長想要孩子跳出學籍所在區(地)小升初,這也就是我們常說的跨區小升初。一般分為三種情況:外區縣回區小升初,外省市回區小升初,沖刺全市招生學校。

小升初報考小升初報考 11-15
分享

小升初報考 天津小升初:戶口落哪里?哪些親屬可以投靠...

天津小升初答疑:戶口落哪里?哪些親屬可以投靠落戶?附子女投靠父母落戶政策,打算讓孩子在天津上學的家長仔細看看哦!

小升初報考小升初報考 11-14
分享

小升初報考 北京跨區小升初升學,需要了解這3種情況!

每年小升初都有眾多家長想要孩子跳出學籍所在區(地)小升初,這也就是我們常說的“跨區”小升初。一般分為三種情況:外區縣回區小升初,外省市回區小升初,沖刺全市招生學校。但是對于各區來說要求不同,在此,三好

小升初報考小升初報考 11-14
分享

小升初報考 2020北京中小學寒假已定!有這些小升初...

剛剛考完期中考試,轉眼,距離中小學放寒假還有67天!距離2020年還有50天!時光如梭,總感覺還有一些事情沒有完成!寒假、暑假、期末都什么時候?寒假前還有哪些小升初大事?跟隨三好網小編一起來仔細看看吧

小升初報考小升初報考 11-12
分享

小升初報考 北京小升初11大入學途徑招生報名時間盤點...

家長作為孩子升學路上的信息情報員,是否清楚孩子小升初入學機會?何時報名錄取...鑒于此,三好網小編整理11種入學途徑招生時間安排給大家,供大家參考。

小升初報考小升初報考 11-07
分享

小升初報考 2020年北京東城/西城/海淀/朝陽4區...

2020年小升初較往年變化較大,三好網小編根據往年情況整理海淀、朝陽、西城、東城4大區關注度較高的4種入學途徑及招生時間節點,旨在幫助6年級學生家長掌握后續安排,4、5年級學生家長能夠對各途徑及時間做

小升初報考小升初報考 11-05
分享

小升初報考 關注|北京師達中學/人大附中分校等10所...

2020北京小升初民辦校招生陸續啟動中,今天三好網小編給大家整理了民辦學校飲食、住宿等情況整理如下,2020年小升初家長可以在選擇心儀校時參考。

小升初報考小升初報考 11-04
分享

小升初報考 重磅|北京朝陽區2020小升初學生信息核...

目前,北京朝陽區部分學校發布了2020年朝陽區學生學籍核查信息10月31日啟動,各位家長們須保證孩子信息的準確性,尤其是學生孩子姓名、身份證號、家庭住址及戶籍所在地等關鍵信息。

小升初報考小升初報考 11-01
分享

小升初報考 關注|北京理工附中/理工附中分校小升初入...

北京理工附中是海淀公辦校,理工附中分校是海淀民辦校,三好網小編整理了這2所學校小升初招生途徑、范圍,一起來看看有何不同吧!

小升初報考小升初報考 10-30
分享
12345···79下頁

熱門搜索

請輸入手機號
請輸入驗證碼
請選擇年級
請選擇科目
二十一点